Quisling har signert en tredje lov, som innfører forbud mot å sette opp minnesmerker over falne nordmenn uten at det er gitt samtykke fra Kulturdepartementet. (05.02.1942)