På den daglige stabskonferansen hos Goebbels legges det fram en rapport fra Auswärtiges Amt om aksjonen for å inndra alle kirkeklokker i de besatte områder. Frankrike har sluppet unna ved å stille til rådighet en tilsvarende mengde metall. Danmark er holdt helt utenfor, og i Norge er det hele blitt temmelig mislykket fordi det viser seg at «de norske klokkene bare er på størrelse med kubjeller». (04.02.1942)