Forbrukere som vedlegger legeerklæring ved søknad om skotøy, kan regne med å få fortrinnsrett ved tildeling. Visse spesifiserte sykdommer må foreligge hvis slike søknader skal imøtekommes. Forsyningsdepartementet advarer leger mot å være for slepphendte med attester. (19.01.1942)