En kjent kjøttsmugler i Oslo idømmes 120 dagers fengsel for forsøk på å smugle kjøtt inn til byen. Kjøttet er pakket i kasser med den konstituerte politipresidenten Bernhard Askvigs navn på. (10.01.1942)