Oslo Indremisjon har fått inn et stort utvalg skotøy. Innleverte skopar utdeles i dag til trengende. (06.01.1942)