På Jæren, og enkelte andre steder i landet, oppsporer statspolitiet i alt ni ulovlige radioapparater, på selveste julaften. Hos én mann finner de ikke mindre enn tre apparater. Alle eiere blir arrestert. (24.12.1941)