En forordning fra innenriksdepartementet forbyr leger ansatt i stat, kommune eller offentlige helseinstitusjoner å forlate sin stilling uten særskilt tillatelse fra departementet. (24.12.1941)