Den regionale SD-sjefen Gerhard Flesch gir Henry Rinnan i oppgave å infiltrere flyktningtrafikken på Sunnmøre. Rinnan engasjerer den første agenten sin, Johannes H., men han verver seg til fronttjeneste i mellomjula. (08.12.1941)