Den NS-oppnevnte formannen i Oslo skolestyre uttaler på et møte for lærere i Oslo: «Skolens folk blir nødt til å ta et klart standpunkt for eller imot nyordningen i Norge. De som tar standpunkt mot, vil ikke kunne brukes i skolen». Kirke- og undervisningsdepartementet beslutter å opprette to nye lærerskoler for «hurtigutdannelse» av lærere på Hamar og Koppang. Undervisningen varer bare i noen måneder. (08.12.1941)