Hitler utsteder førerdirektivet «Nacht und Nebel», som har den hensikt at politiske aktivister skal arresteres og «forsvinne» i tyske konsentrasjonsleire og tyskokkuperte områder mens krigen pågår. Direktivet har overskriften «Retningslinjer for forfølgelsen av straffbare handlinger mot riket eller tyske tropper i de besatte områder». Direktivet innebærer at sabotører, kommunister, motstandsfolk og andre personer som er i besittelse av våpen eller på annet vis kan mistenkes for å hjelpe til i motstandskampen, kan bli deportert til Tyskland uten at pårørende eller lokale myndigheter blir underrettet. «Nacht und Nebel» blir et hemmelig begrep som brukes mellom tyske soldater og embetsmenn som omtaler fangene som «NN-fanger». (07.12.1941)