Mange som har forsøkt å flykte og ta seg over grensen til Sverige har hittil blitt avvist av svenske myndigheter. I år er minst 450 personer nektet innreise eller overlatt til den tyske okkupasjonsmakten. Personer av høy alder og høy sosial posisjon har sluppet lettere inn. Svenske myndigheter har vegret seg i utgangspunktet mot å slippe inn unge mannlige arbeidere som de frykter vil ta seg til Nord-Norge og fortsette væpnet kamp der. Fra inneværende måned slipper imidlertid Sverige i praksis inn alle flyktninger, unntatt tyske desertører. (07.12.1941)