I dag foretar politiet, i samarbeid med hirden, en undersøkelse av «velsituerte og formuende personers private husholdninger en rekke steder i landet for å fastslå i hvilken utstrekning disse har sikret seg uforholdsmessig store lagre av nærings- og nytelsesmidler på sine landsmenns bekostning». Politidepartementet opplyser at en del beholdninger blir opptelt og midlertidig beslaglagt. (01.12.1941)