Enda et norsk skip blir angrepet av torpedoer i konvoi SC 48. MT Barfonn, med 13 400 tonn bensin om bord, blir senket. Hele mannskapet står klart ved livbåtene, og de fleste kommer seg om bord i en. Likevel omkommer 16 av 23 mann, hvorav åtte nordmenn. (17.10.1941)