Det er startet opp en teaterskole i Oslo, med 22 elever fordelt på tre klasser: Skuespill, opera og ballett. Studietiden blir to år. Det undervises også i tysk og italiensk. (11.10.1941)