Alle skifabrikker i Oppland fylke går for fullt: Det er stor etterspørsel etter norske ski av bjørk og ask. Importen av utenlandske trematerialer har praktisk talt opphørt, og man håper nå at skogeiere vil klare å skaffe nok trevirke til produksjonen. (11.10.1941)