En rekke organisasjoner blir nå satt under kommissarisk styre, som følge av melkestreiken. Odd Fossum blir ny leder i LO og J. A. Lippestad leder i Norsk Arbeidsgiverforening. Tidligere politimester i Oslo, Kristian Welhaven, blir arrestert. Flere ledere i AP, blant dem Einar Gerhardsen, blir også arrestert. En rekke organisasjoner, deriblant Norsk Speiderforbund, blir oppløst og eiendommer og eiendeler inndratt. Enda flere avisredaktører og journalister erstattes av NS-folk. (11.09.1941)