Ytterligere fire dødsdommer blir avsagt. Dette gjelder Ludvik Buland (formann i Norsk Jernbaneforbund og midlertidig nestformann i LO), Harry Westli (tillitsmann ved Lilleborg Fabrikker) og Josef Larsson (formann i Jern og Metall). Dommene blir imidlertid omgjort til livsvarig tukthus. (11.09.1941)