Marie Hamsun har opplesningsaften hos Norsk-tysk selskap «til fremme av de kulturelle forbindelser mellom Norge og Tyskland». Hun leser fra både egne og Knut Hamsuns verker. (11.09.1941)