I et møte som konstituert statsråd Skancke har innkalt alle universitetslærere og studenter til i Oslo, blir rektor Didrik Arup Seip avsatt og arrestert. Professorene Anton W. Brøgger og Otto L. Mohr arresteres også. (11.09.1941)