I en henvendelse fra Grimelundkretsen, også bare kalt Kretsen, fremkommer et ønske overfor eksilregjeringen om å bytte ut forsvarsminister Ljungberg med general Fleischer. Statsminister Nygaardsvold velger å ikke behandle det konkrete forslaget fra Kretsen, som han vet at er en gruppe motstandsfolk som i utgangspunktet er negative til hans regjering. (18.07.1941)