I et brev fra Kirkedepartementet avskjediges de to biskopene James Maroni og J. M. Støren samt fem prester, med bakgrunn i forordningen fra desember 1940 om øvre aldersgrense på 65 år. (05.07.1941)