Det arrangeres stort folketog ved Universitetsplassen i Oslo i kveld, det samme ved Skarpsno, Colosseum, Ankertorget og på Grønlands torg. I togene skal det kun bæres norske og finske flagg. Arrangør er Oslo kommune. Quisling maner til «samling og kamp mot bolsjevismen: En brutal bolsjevikarm river kristenkorset ut av vårt flagg!» (04.07.1941)