Selskapet for Norges Vel arrangerer landbruksuke. Direktør Lars S. Spildo fremlegger en plan om sterk produksjonsøkning, blant annet utvidelse av sauehold og utvidelse av dyrkingsarealer. Formann Jon Sundby ber landets bønder om å produsere så mye mat som mulig. (03.03.1941)