Kaptein Linge leder en liten, norsk styrke som sammen med britiske enheter går i land ved Stamsund, Svolvær, Henningsvær og Brettesnes. Operasjonen kalles Operation Claymore, og har som hensikt å ødelegge angrepsmål for deretter å trekke seg ut igjen. Fem britiske jagere, to troppetransportskip og tilsammen omtrent 600 soldater deltar. Tyskerne blir tatt på sengen, og ikke ett skudd blir løsnet. Elleve bedrifter, et kraftverk og sildeoljetanker blir sprengt, 19 000 tonn skipstonnasje blir ødelagt, de tar 225 fanger og fører 314 sivile og kampdyktige frivillige nordmenn til Storbritannia. Alle mål er ødelagt etter planen, og de kommer seg tilbake til Storbritannia uten tap. (04.03.1941)