Prost i Vågan, Kristen Skjeseth, holder preken fra D/S Bretagne på kaia i Svolvær. Han taler om den kananeiske kvinne som ropte «Herre, […] min datter plages ille av en ond ånd» og hentyder videre at verden nå plages av en ond ånd eller djevelen. Senere blir Skjeseth arrestert av tyskerne og plassert ett år i fangenskap. (09.03.1941)