Nordmennene som dro over til England etter Lofotraidet er lykkelig uvitende om hevnaksjonen familiene deres i Lofoten ble utsatt for. Her er Anny Hestad (f. Johansen) i fremste rekke, sammen med andre nordmenn i London. (09.03.1941)