NS er ved siden av Kristelig Folkeparti det første partiet med en kristendomsparagraf. I partiprogrammet fra 1934 står det i paragraf 22: «Kristendommens grunnverdier vernes.» Dette er ikke tomme ord; det har lenge vært tradisjon med andakter på NS’ partimøter. Mange NS-medlemmer søker nå til et kristent fellesskap fordi mange av dem blir frosset ut av andre menighetssammenhenger. Organisasjonen Kristen Samling er derfor dannet i Skien, og de har planer om å starte et menighetsblad. I NS-avisen Fritt Folk har de i dag følgende opprop:

(06.03.1941)