Tyskerne losser håndgranater på havnen i Svolvær. (05.03.1941)