SS-sjef Wilhelm Rediess har fått rapporter om at et stort antall norske kvinner har blitt gravide med tyske soldater, og han beordrer opprettelse av en egen Lebensborn-avdeling i Oslo. Lebensborn-programmet skal drive barne- og mødrehjem, og målet er at barna skal komme i varig tysk pleie eller adopsjon. Rediess følger dermed opp Heinrich Himmlers ønske om å tilby «ariske» kvinner et alternativ til abort. I løpet av et års tid vil det oppstå flere Lebensborn-hjem i Norge. (05.03.1941)