Mennene som ble arrestert i Bergen i juni får sin dom: Tre får dødsdom, én får fem års fengsel og to blir frikjent. Dødsdommene blir senere omgjort til festningsarrest. Mennene ble arrestert på grunn av etterretningsvirksomhet og spionasje. (28.08.1940)

Kronprinsessen og barna har ankommet New York med American Legion. De blir innlosjert hos sine gode venner Franklin D. og Eleanor Roosevelt. Presidenten skal bli en nær støttespiller i den kommende tiden. (28.08.1940)

På Sør- og Vestlandet er det notert stor økning i drukkenskapsforseelser. Lensmannen i Evje savner et arrestlokale hvor han kan anbringe fyllikene, men politiet i Kristiansand kan ikke hjelpe ham siden de knapt har plass til sine egne arrestanter. (28.08.1940)

Det blir gitt beskjed om at ingen lastebiler skal passere bygrensen i Oslo uten full last. «Bilmateriellet og bensinen må utnyttes riktig». (28.08.1940)