Det er storflom i elva Gaula i Sør-Trøndelag. Et tysk tog stopper ved Støren stasjon, der jernbanen er ødelagt. De tror først de er utsatt for sabotasje, men de innser at flommen er årsaken. Tyskerne berger to nordmenn som faller i elva. (24.08.1940)

Roald Dahl er ferdig utdannet som flyger hos Royal Air Force i Irak. Han har flydd Hawker Hart, men blir nå satt inn i 80. skvadron hos RAF for å fly Gloster Gladiator uten flykamptrening. Han skal nå operere i Libya, Egypt og Hellas. (24.08.1940)