Ved kongelig resolusjon blir det ved Generalkonsulatet i New York opprettet et eksternt kontor til Det Norske Innskudds- og Trekkontoret for Sjøfolk i London. Kontoret skal ha ansvaret for å motta innskudd og sørge for innbetaling av trekk i lønn for norske sjøfolk og hvalfangere fra den delen av flåten som blir administrert fra Nortraships avdeling i New York. Blant obligatoriske trekk i lønn for sjøfolkene er familietrekk, skattetrekk og trekk til Sjømennenes hjelpefond for Norge. Disse kontorene sørger for at sjøfolkenes pårørende hjemme i Norge får utbetalt penger. (30.08.1940)

Avisen Fremtiden blir stoppet. Et firespalters oppslag 23. august formidlet følgende: «Arbeiderungdommen om den politiske situasjon: Et Quislingstyre ville være en ydmykelse av det norske folk». Dagens leder, med tittelen «Demokratiet kan handle», får begeret til å renne over for tyskerne. Redaktør Henry Karlsen blir arrestert og fengslet. (Bildet: Redaktør Karlsen blir ført inn i egne lokaler av fienden. Foto: Finn Pettersens arkiv.)

(30.08.1940)