Aftenposten skriver at folk i Oslo glemmer å være syke nå. Sykdomsprosenten for Trygdekassens medlemmer lå i juli 27 prosent under fjorårets. Direktør i Trygdekassen sier: «Folk har tatt sig mere sammen. De syter ikke fullt så meget om det feiler dem litt. Under de nuværende vanskelige forhold gjør folk også mere for å beholde arbeidet sitt.» (01.08.1940)