Kaptein R. Rye Rønning i Vardø kommer med en bekjentgjørelse:

(08.08.1940)