Handelsskipet Fircrest blir torpedert av den tyske ubåten U-124 og senket nord for Skottland. Styrmann Ragnvald Ellefsen fra Hammerfest omkommer sammen med hele besetningen på 40 personer. (25.08.1940)

London er bombet flere ganger de siste dagene, etter at tyske fly leter etter fabrikker i byens utkanter. Churchill beordrer bombing av Berlin som gjengjeldelse. (25.08.1940)

Det er storflom i elva Gaula i Sør-Trøndelag. Et tysk tog stopper ved Støren stasjon, der jernbanen er ødelagt. De tror først de er utsatt for sabotasje, men de innser at flommen er årsaken. Tyskerne berger to nordmenn som faller i elva. (24.08.1940)

Roald Dahl er ferdig utdannet som flyger hos Royal Air Force i Irak. Han har flydd Hawker Hart, men blir nå satt inn i 80. skvadron hos RAF for å fly Gloster Gladiator uten flykamptrening. Han skal nå operere i Libya, Egypt og Hellas. (24.08.1940)

Avisa Nordlys kommer ut for siste gang under okkupasjonen. Redaktør Ingvald Jaklin har nektet å gi etter for okkupasjonsmakten, men lokalene og trykkeriet til Nordlys blir overtatt for senere å brukes til produksjon og trykking av Deutsche Polarzeitung og Polar-Kurier. (23.08.1940)

To tyske fly har forulykket i Midsund. Ett fly styrtet i fjellet ovenfor Midsundvatnet, og et annet som var på søk etter det første flyet kjørte på et luftspenn, tippet rundt og forsvant i Midsundvatnet. Bernhard Ugelvik legger i vei mot ulykkesstedet:

(Bildet: Den tyske flygergraven på ulykkesstedet.) (20.08.1940)