Frivillige nordmenn på Island har organisert seg under ledelse av løytnant Karl Hjelvik. I samråd med britiske myndigheter blir det bestemt at denne avdelingen skal forsterkes med personell fra Norwegian Army Camp i Dumfries og settes opp som et skiløperkompani i den norske hæren under navnet «Det norske kompani, Island». (18.08.1940)

Som nyinnsatt ordfører i Oslo fortsetter Einar Gerhardsen sitt kommunalpolitiske arbeid. Tyskerne har i juni forbudt ham å drive politisk arbeid nasjonalt, og han innkalles stadig til avhør hos Gestapo. (18.08.1940)