Den tyske plasskommandanten i Vardø kommer med advarsel til lokalbefolkningen:

(31.08.1940)