Einsatzkommando Oslo har fått inn oversikter over jøder fra flere steder i landet, sist fra Vestoppland politikammer. Jødisk Hjelpeforening og Jødisk Ungdomsforening blir også bedt om å sende inn sine medlemslister. I den forbindelse avhøres foreningssekretær David Goldberg av det tyske sikkerhetspolitiet, fordi de tror han er en tysk emigrant som vil motarbeide det tredje riket. (10.08.1940)

Gjennom den 70 dagers lange representasjonsreisen i USA i 1939 ble kronprinsparet gode venner med president Franklin D. Roosevelt og hans hustru. Kronprinsesse Märtha og barna har nå blitt invitert til USA, etter at Roosevelt tidligere har lovet å bistå som tilfluktsland i tilfelle krig. Den tyskvennlige kong Gustav V advarer kong Haakon mot å akseptere invitten, og Märtha har en stormfull samtale med sin kongelige onkel Gustav før hun bestemmer seg for å reise fra Sverige. (10.08.1940)

Olaf Helset og John Rognes er godt igang med å samle motstandsgrupper, på oppdrag fra general Otto Ruge som nå sitter fengslet i Tyskland. De starter en omfattende reisevirksomhet i hele Norge for å søke kontakt med illegale kampgrupper som er i emning. Helset er nettopp ansatt som reiseinspektør i Nasjonalhjelpen, og har dermed stor tilgang til hele landet. I tillegg er han formann i Norges Landsforbund for Idrett og får lett innpass der han ferdes. Helsets fokus er: Organisér forsiktig, ikke gjør overilte handlinger, vent på ordre. Han ønsker ikke en organisasjon som enkelt blir rullet opp av tyskerne. (10.08.1940)

I Norge lever folk med rolige tilstander samtidig som tyskerne for alvor begynner angrepet på Storbritannia. Med 1500 fly angriper de i første omgang britiske luftinstallasjoner. Spitfire og Hurricane gjør sitt for å holde tyske fly tilbake, mens tyske jagerfly har begrenset rekkevidde. (10.08.1940)