Terboven innsetter en særdomstol, Deutscher Gerichtshof, som dømmer etter tysk lov og svarer for Terboven personlig. (27.08.1940)

Etter stoppingen av Arbeiderbladet flytter NS’ hovedorgan Fritt Folk inn i redaksjonslokalene på Youngstorget. Redaktør Martin Tranmæl og det øvrige personalet fra Arbeiderbladet blir spredt. (27.08.1940)