Rubin Langmo har oppholdt seg tre uker i Oslo for å drive etterretning på oppdrag for britene, utstyrt med to pistoler, ammunisjon, et fotografiapparat, et spionkamera, 200 000 norske kroner og falske pass. Han har vært etterlyst for sabotasjen av Bjølvefossen kraftanlegg i juni, og ble på vei til Oslo stoppet av en person fra den tyske sikkerhetstjenesten. I en drosje ble han fraktet mot Victoria Terrasse til forhør, men han avfyrte skudd mot tyskeren som satt ved siden av ham i baksetet. Tyskeren døde, og Rubin ba drosjesjåføren kjøre ut til Nesodden. Turen kostet 5 kroner, men Rubin betalte sjåføren noen hundrekronesedler for å holde tett. Etter dette forsøkte Rubin å innlede kameratskap med flere tyske offiserer på Grand Hotell, der han har sin ankerplass under oppholdet i Oslo. Med deltakelse på mange tyske nachspiel lykkes Rubin i å få så mye informasjon som mulig. Han kommer svært tett på tyskerne og rapporterer tilbake til London. (06.08.1940)

To hester drukner i sjøen ved Skansekaia i Ålesund, etter at tyskere forsøker å rygge med hest og vogn på kaikanten. Den tunge vogna sklir utfor og trekker med seg de to hestene i sjøen. (06.08.1940)

(Bildet: Tyskere med hest og vogn. Arne Birkevold tar bilde i skjul gjennom en glipe i blendingsgardina.)

Statsråd Arne Sunde krever at utenriksminister Koht skal gå av. Motsetningene mellom Koht og hans kolleger tilspisser seg, og han får kritikk for å stå bak Norges feilslåtte nøytralitetspolitikk. Kravet fra Sunde blir imidlertid trukket tilbake når Nygaardsvold stiller seg solidarisk med Koht. (06.08.1940)