Flyplasser i England angripes av tyske fly i de mest intense 24 timene av slaget om Storbritannia. Angrepene markerer innledningen til «Ørneangrepet», som er et to uker langt angrep på britiske fly, flyplasser og installasjoner. (13.08.1940)

General von Falkenhorst blir innkalt til Hitler og får ordre om å utplassere et spesialutdannet korps i Finnmark. (13.08.1940)

Hitler gir ordre om en militær opptrapping i Nord-Norge, med sikring av fjorder og fergesteder. Tiltakene er en forberedelse til angrepet mot Sovjetunionen som planlegges igangsatt tidligst i mai 1941. (13.08.1940)