Den britiske forskeren Henry Tizard reiser til USA for å gi amerikanerne tilgang til en rekke topphemmelige britiske teknologier. En av disse er magnetronen, som er den hemmelige bestanddelen i radarer. (14.08.1940)

Kommunistbladet Arbeideren blir stanset etter å ha vist motstand mot både kongen, regjeringen og Administrasjonsrådet. Bladet har også gitt uttrykk for at de er imot Quisling og NS, blant annet ved at de lot være å trykke et opprop fra Quisling den 10. april. (14.08.1940)

Trassen stiger, og noen utfører handlinger med «en brodd mot Tyskland». Tyskerne får Idun til å skrive en advarsel til sine ansatte.

(14.08.1940)