Oslo politikammer opplyser at 215 personer har fått mulkt på grunn av mangelfull blending. Ellers er politiet fornøyd med at alle løsgjengere er forsvunnet fra byen. Hvis noen viser seg beruset på gaten blir de øyeblikkelig arrestert. En del blir sendt til Opstad for tvangsarbeid. I Bergen blir løsgjengere innfanget og internert ombord i et skip på havna. (03.08.1940)