Handelsskipet Fircrest blir torpedert av den tyske ubåten U-124 og senket nord for Skottland. Styrmann Ragnvald Ellefsen fra Hammerfest omkommer sammen med hele besetningen på 40 personer. (25.08.1940)

London er bombet flere ganger de siste dagene, etter at tyske fly leter etter fabrikker i byens utkanter. Churchill beordrer bombing av Berlin som gjengjeldelse. (25.08.1940)