Avisa Nordlys kommer ut for siste gang under okkupasjonen. Redaktør Ingvald Jaklin har nektet å gi etter for okkupasjonsmakten, men lokalene og trykkeriet til Nordlys blir overtatt for senere å brukes til produksjon og trykking av Deutsche Polarzeitung og Polar-Kurier. (23.08.1940)