På Sør- og Vestlandet er det notert stor økning i drukkenskapsforseelser. Lensmannen i Evje savner et arrestlokale hvor han kan anbringe fyllikene, men politiet i Kristiansand kan ikke hjelpe ham siden de knapt har plass til sine egne arrestanter. (28.08.1940)