Terboven innsetter en særdomstol, Deutscher Gerichtshof, som dømmer etter tysk lov og svarer for Terboven personlig. (27.08.1940)