Kronprinsesse Märtha og de tre barna oppholder seg fortsatt i Sverige, og på svensk regjeringshold blir en tanke om prins Harald som norsk barnekonge tatt opp. Barnekongen skal være under tysk formynderi og full tysk kontroll. Innflytelsesrike svenske kretser ønsker ro og stabilitet og det som fortoner seg som en minnelig ordning med de mektige tyskerne. Under åpningen av den ekstraordinære riksdagen i Sverige i dag sier justisminister Westman til prins Eugen: «Denne lille gutten burde ikke være her, men i Oslo». Prins Eugen, kong Gustavs bror, svarer: «Det er også min mening, han burde ha vært der for lenge siden». Opphavsmannen til denne tanken er sannsynligvis Hans Dellbrügge, som under Josef Terboven fører forhandlingene om et nytt riksråd i Norge. (Bildet: Prins Harald, mars 1940. Foto: Ander Beer Wilse / Norsk Folkemuseum.)

(02.08.1940)

Den britiske ubåten HMS Thames har gått på en mine utenfor Stavanger. Hele besetningen på 62 omkommer. (02.08.1940)