Osvald-gruppen har utført en samordnet jernbanesabotasje på Ringerike, med sprengning av jernbanebruene på Tyristrand, Hval og Hensfoss. Aksjonen er delvis vellykket. (06.06.1944)

Karl Rasmussen i Alta, som sammen med Torstein Raaby har drevet radiostasjonen «Ida», får melding om at tyskerne er på sporet etter ham, og han bryter opp. Raaby har allerede dratt til Sverige, men før Rasmussen kommer seg avgårde, blir han arrestert og ført til Tromsø. Gjennom sine meldinger har «Ida» bidratt sterkt til det vellykkede bombeangrepet på Tirpitz i april. Nå står hele britenes etterretningsnett i nord i fare. Rasmussen kaster seg etter noen dager ut fra tredje etasje i Gestapohovedkvarteret i Tromsø og tar sitt eget liv. (06.06.1944)

Det norske skipet Svenner blir senket av en torpedo i Den engelske kanal. Av besetningen på 219 omkommer 34. Dette er Svenners første og siste tokt under norsk kommando. (06.06.1944)

Nyheten om landgangen i Normandie (senere kalt D-dagen) blir kjent blant de aller fleste nordmenn allerede samme dag som den store hendelsen inntreffer. Aldri tidligere er en melding over radio fra London spredt så raskt og blitt mottatt med slik glede. Kong Haakon holder tale fra London, mens mange i Norge trenger seg rundt dem som har ulovlig og fungerende radio. (06.06.1944)