Gårdsarbeider Jens Petter Thorvaldsen Åsand fra Åmot blir arrestert av grensepolitiet for å ha forsøkt å flykte til Sverige. (25.06.1944)

Tre menn fra Norderhov blir arrestert for ulovlig jakt og besittelse av ulovlige våpen. (25.06.1944)

Oswald Leonard Clausen fra Oppsal blir arrestert etter at noen tyster på at han eier et haglegevær. Etter en natt i ventecelle blir han plassert i Oslo kretsfengsel. Senere overføres han til Grini. Ennå vet ingen hva som skjedde med ham etter krigen. (25.06.1944)